maandag 22 juli 2024
(Week 30)

Disclaimer

Algemeen


De Kunder Internet Media B.V., hierna te noemen De Kunder Internet Media B.V., verleent u hierbij toegang tot http://www.kalender-365.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Kunder Internet Media B.V. en derden zijn aangeleverd. De Kunder Internet Media B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid


De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Kunder Internet Media B.V..

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. De Kunder Internet Media B.V. doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Kunder Internet Media B.V.. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Kunder Internet Media B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wij van kalender-365.nl hebben een nieuwe website gemaakt:


Top